boss spm 3 calender-update

แจ้งข่าวด่วน

a42300001  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ (ปรับปรุง)icon new 2

a42300001   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) icon new 2

a42300001   ประกาศรับสมัครนักเรียน  เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ  ครั้งที่  12  (The  Twelfth  International  Earth  Science  Olympiad : 12th  IESO) 

a42300001   ประกาศรับสมัครนักเรียน  เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ครั้งที่  15  (The Fifteenth  International  Junior  Science  Olympiad : 15th  IJSO)  

a42300001  ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561  

a42300001  แนวทางการจัดตั้งสหวิทยาเขต ของ สพฐ  และ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษา

Prev Next

สารสนเทศเผยแพร่

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

ค้นหาหนังสือราชการ จาก สพฐ.

ความเคลื่อนไหวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รอบรั้วโรงเรียน

ความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook

 

ค้นข่าวมาเล่า

bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec