พิมพ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เขียนโดย watjana.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

จัดโครงการแนะนำหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ให้กับอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้อาจารย์แนะแนวที่เข้าร่วมประชุม

ได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน และเกณฑ์ในการประกอบวิชาชีพของทุกหลักสูตร

ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทั้งระดับประกาศนียบัตรต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี

และแพทยศาสตรบัณฑิต เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพหลังจากสำเร็จจากคณะฯ 

ความเป็นอยู่บรรยากาศการเรียนการสอน

             โดยกำหนดจัดโครงการฯ  ในวันศุกร์ที่  21 กรกฎาคม 2560  เวลา  08.30 - 12.00 น. 

         ณ ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                            ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec