พิมพ์

เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ

เขียนโดย watjana.


                                                                           ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มหาวิทยาลัยทักษิณ

กำหนดจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง

"ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 1"

ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

ระหว่างวันที่  3 - 4 สิงหาคม 2560 

ขอเชิญร่วมประชุม โดยมีค่าลงทะเบียน 1,600 บาท

                                                     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec