พิมพ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

เขียนโดย watjana.

                                                                                       ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรงเรียนกําเนิดวิทย์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โดยรับสมัครทางเว็บไซต์  www.kvis.ac.th  ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 

                                               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์

                                           ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec