พิมพ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์ไทย ประจำปีการศึกษา 2561

เขียนโดย watjana.


คณะการแพทย์ไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในคณะการแพทย์แผนไทย

ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2561 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.ttmed.pdu.ac.th 

โดยโรงเรียนแจ้งรายชื่อนักเรียนที่สมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัคร 

ภายในวันที่  22 ธันวาคม 2560

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec