พิมพ์

โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการ และการแสดง

เขียนโดย watjana.


                                                              

คณะกรรมมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา

ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม 

จัดโครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อออกกำลังกาย  การนันทนาการ 

และการแสดงเพลงกราวกีฬาซึ่งแต่งขึ้นในปี พ.ศ. 2477 

โดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 

เพื่อเชิดชูเกียรติครูผู้ประพันธ์ทำนองและเพื่อให้การนำเพลงกราวกีฬามาแต่งทำนอง

ให้หลากหลายสอดคล้องกับยุคสมัย 

ให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้นำไปใช้ประกอบการออกกำลังกาย 

ขอประชาสัมพันธ์เพลงกราวกีฬาเพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

โดยสามารถดาวน์โหลดเพลงได้จากเว็บไซต์สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน 

sportact.obec.go.th  หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

                                                            ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ออกกำลังกาย .gif           ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ออกกำลังกาย .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec