พิมพ์

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "9 ความดีที่พ่อสอน"

เขียนโดย watjana.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดำเนินโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น  หัวข้อ  "9  ความดีที่พ่อสอน"

เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงศักยภาพ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ประเภทภาพยนตร์สั้น 

รวมทั้งยกระดับขีดความสามารถด้านการนำเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุด 

                                          ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec