พิมพ์

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการครูและข้าราชการประเภทอื่น

เขียนโดย watjana.


                                                                          

เทศบาลเมืองปทุมธานี

ประกาศรับโอน (ย้าย)  ข้าราชการครูและข้าราชการประเภทอื่น

โดยสามารถยื่นแบบคำร้องขอโอน (ย้าย)  ไปยังเทศบาลเมืองปทุมธานี

ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  25 ตุลาคม 2560

                                                   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec