พิมพ์

ประชาสัมพันธ์งาน "เวิร์ลไดแด็ก เอเซีย 2017"

เขียนโดย watjana.สมาคมผู้พิมพ์ ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายวัสดุการศึกษานานาชาติ

จัดงาน  "เวิร์ลไดแด็ก เอเซีย 2017"  (Worlddidac  Asia) 

ซึ่งเป็การแสดงวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อ  เทคโนโลยี และบริการ  สำหรับการศึกษา

และการฝึกอบรมชั้นนำของอาเซียน 

กำหนดจัดระหว่างวันที่  10 - 12  ตุลาคม 2560  เวลา  09.00 - 17.30 น. 

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร 

                                                              ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec