พิมพ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ Tech for Thailand

เขียนโดย watjana.บริษัท รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำโครงการ  Tech for Thailand 

วัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ฝันอยากเป็นนักพัฒนาซอฟท์แวร์ 

หรือต้องการปูพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้สามารถเข้าถึงแนวคิดและความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักพัฒนาซอฟท์แวร์ 

โดยจัดทำบทเรียนผ่านทาง  Youtube  เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

และไม่จำกัดเวลา  โดยได้เลือกหลักสูตรการสอนที่มีมาตรฐานจากต่างประเทศ  คือ  code.org 

ขอเชิญชวนให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว 

และเรียนรู้บทเรียนทาง Youtube  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  31 ธันวาคม 2560 

โดยนักเรียนที่สนใจจะต้องเข้าไปที่  www.youtube.com 

และพิมพ์คำว่า  Tech for Thailand powered by Thomson Teuters 

และได้จัดทำ Facebook  พิมพ์คำว่า  Tech for Thailand group  เพื่อเข้าดูข้อมูล  

หรือติดต่อโดยตรงได้ที่  นางสาวพัทธนันท์  ขาวสะอาด  เบอร์โทรศัพท์  026489171

                                                                         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คอมพิวเตอร์.gif                                                            

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec