พิมพ์

การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10

เขียนโดย watjana.มูลนิธิร่มฉัตร  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์  ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่  25 - 26 พฤศจิกายน 2560 

ณ โรงเรียนสตรีวิทยา  กรุงเทพมหานคร 

ขอเชิญโรงเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  ระดับชั้นไม่เกิน 3 คน 

โดยลงทะเบียนผ่าน ทางเว็บไซต์  http://www.satriwit.ac.th 

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2560

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec