พิมพ์

การประกวดวาดภาพสดศิลปะเด็กมิชลิน ครั้งที่ 20 ปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เขียนโดย watjana.

02สพฐ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์สิรินธร

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย

กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพสดศิลปะเด็กมิชลิน ครั้งที่ 20  ปี 2560

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในวันที่  23 พฤศจิกายน 2560  เวลา  09.00 - 12.00 น. 

และจัดแสดงนิทรรศการพร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด

ในวันที่  24 พฤศจิกายน 2560  เวลา  09.00 - 12.00 น. 

ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร  โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec