พิมพ์

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 14

เขียนโดย watjana.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมกับ มูลนิธิฉัตร

ดำเนินการจัดแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ครั้งที่ 14 

ระหว่างวันที่  9 - 10 ธันวาคม 2560 

ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ขอเชิญชวนโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 

ตามวันและสถานที่ดังกล่าว  โดยส่งใบสมัครพร้อมทั้งตรวจสอบรายชื่ผู้สมัคร

และรายละเอียดการจัดกิจกรรมของโครงกรทางเว็บไซต์  http://str.ac.th  

                                                              ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec