พิมพ์

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการ "ภาษาไทย ภาษาชาติ" ครั้งที่ 3

เขียนโดย watjana.

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และมูลนิธิเพชรภาษา

จัดโครงการสัมมนาวิชาการ  "ภาษาไทย ภาษาชาติ" ครั้งที่ 3 

ตามกรอบแนวคิด  "สมรรถนะภาษาไทยกับการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทย

สู่การศึกษาประเทศไทย 4.0"

ในวันที่  16 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30 - 15.30 น. 

ณ ห้อง มิราเคิลแกรนด์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญชวนให้ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

ผู้บริหารสถานศึกาา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

และครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย  สมัครเข้าร่วมโครงการ

                                                        ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec