พิมพ์

ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560

เขียนโดย watjana.                                                                                  

โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา

(American  University  Alumni  Language  Center)  หรือ  เอยูเอ  (AUA) 

จัดสัมมนาในหัวข้อ  "ELT  for  Secondary  Teachers : Developing  Teaching  Skills 

and  Learning  Communites"  ครั้งที่  49  ประจำปี 2560 

ระหว่างวันที่  19 - 20 ตุลาคม  2560 

ณ เอยูเอจามจุรีสแควร์  ชั้น 21  อาคารจัตุรัสจามจุรี  กรุงเทพมหานคร 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ให้สามารถนำกลยุทธ์และเทคนิคการสอนต่างๆ 

ไปใช้ในชั้นเรียนจริงตลอดจนการติดตามผลการสอนด้วยการ  Live  Meeting 

ทางออนไลน์หลังจบการสัมมนา  รวมทั้งการสร้างกลุ่มสนทนาออนไลน์

เพื่อให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ขอเชิญชวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เข้าร่วมโครงการ 

ภายในวันที่  17 ตุลาคม 2560 

โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.auathailand.org

                                                 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec