พิมพ์

แอปพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช.

เขียนโดย watjana.

 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ได้ปรับปรุงแอปพลิเคชั่น  "กฎหมาย ป.ป.ช." 

เพื่อเป็นเครื่องมือเสริมสร้างองค์ความรู้ในการป้องกัน

และขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

โดยพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้ทั้ง  Mobile  Application  และระบบ  Web  Application

และสามารถทดสอบความรู้ความเข้าใจเพื่อรับทราบผลคะแนน 

พร้อมรับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช.  ได้ทันที

สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอความร่วมมือเผยแพร่แอปพลิเคชั่น  "กฎหมาย ป.ป.ช." 

และสื่อสารเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

สามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ได้ที่เว็บไซต์สำนนักงาน ป.ป.ช.

 www.nacc.go.th  แบนเนอร์  "มาตรา 100 และมาตรา 103"

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec