พิมพ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น

เขียนโดย watjana.กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกยุวสตรีดีเด่นให้กับหน่วยงาน  องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

และเชิญชวนหญิงที่มีอายุ  18 - 25 ปี  ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น 

โดยส่งแบบเสนอประวัติและผลงานเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น 

ภายในวันที่  13 พฤศจิกายน 2560

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec