พิมพ์

เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561

เขียนโดย watjana.

จังหวัดตรัง

จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูในโรงเรียนได้สวดมนต์ไหว้พระทั้งโรงเรียน

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1วัน

และเป็นการสนับสนุนให้โรงเรียนได้จัดให้มีการสวดมนต์ฯ ทั้งโรงเรียนในรูปแบบที่ถูกต้อง

และส่งนักเรียนเข้าประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด

โรงเรียนที่ชนะการประกวดระดับประเทศจะได้รับโล่รางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2561

ขอเชิญโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561  ประเภททีมๆ ละ 5  คน

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) 

โดยส่งแบบตอบรับ (สภ.1)  ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 

โทรสาร  075-217585  หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

ภายในวันที่  17 พฤศจิกายน 2560

                                                              ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec