พิมพ์

เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วม "กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรฯ"

เขียนโดย watjana.


ชมรมพุทธศาสตร์สากล

จัดกิจกรรม "กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีเจริญพระพุทธมนต์บท ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา  ชิงรางวัลเกียรติยศ" 

เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ปลูกฝังให้กับนักเรียนจนเกิดเป็นนิสัย

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  โดยรับใบสมัคร 

และส่งใบสมัครได้ที่ผู้ประสานงานจังหวัด  หรือกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมที่  www.vstarproject.com 

ภายในวันที่  20 พฤศจิกายน 2560

                                                              ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec