พิมพ์

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ ครั้งที่ 3/2560

เขียนโดย nantarat.

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.  13 :  วันที่  17  กรกฎาคม  2560  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ครั้งที่  3/2560  ณ  หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง  อำเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง

 DSC 0137  DSC 0140

DSC 0141  DSC 0144

DSC 0145    DSC 0195

                                                     ประธานนำชมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาล  ที่  10  ก่อนระเบียบวาระการประชุมมีการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี  2560  มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเปตองเยาวชนไทยไปโอลิมปิก  และมอบเกียรติบัตรการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครั้งที่  3/2560  ตามลำดับ

DSC 0149  DSC 0153

DSC 0156  DSC 0158

DSC 0173  DSC 0186

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec