พิมพ์

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOC)

เขียนโดย watjana.

DSC 0111  IMG 2294

DSC 0131  DSC 0135

DSC 0023  DSC 0037

DSC 0046  DSC 0057

DSC 0016  DSC 0020

DSC 0092  DSC 0096

DSC 0144  DSC 0166

DSC 0168  DSC 0173

29 กรกฎาคม  2560  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพดล  รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานในการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOC)  และงานสานสัมพันธ์ลูกเสือตรัง –มาเลเซีย  ระหว่างโรงเรียนกันตังพิทยากรและโรงเรียน  Sekolah Menengah Sains  Tuanku Syed Putra, Perlis  โดยมีโรงเรียน  Sekolah  Menengah  Sains  Kepala  Batas,  Pulau  Pinang  และโรงเรียน  Sekohah  Kebangsaan  Mohd  Shah,  Pulau  Pinang  จากประเทศมาเลเซีย  พร้อมด้วย  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม  และโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  ฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษ  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ความคิดสร้างสรรค์  และนวัตกรรมใหม่ๆ  ส่งเสริมความเข้าใจด้านศาสนา  วัฒนธรรม  และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียนของทั้งสองประเทศ  กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น  ในวันที่  29  กรกฎาคม  2560  ณ หอประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนกันตังพิทยากร  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง.

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec