พิมพ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

เขียนโดย watjana.

การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน  :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  แนวทางการรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เข้าร่วมประชุม  ซึ่งแบ่งออกเป็น  2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1  โรงเรียนในสังกัดจังหวัดกระบี่ 

ในวันที่  2 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองกระบี่  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่

DSC 0003  DSC 0005

DSC 0007  DSC 0031

DSC 0011  DSC 0036

 

รุ่นที่ 2  โรงเรียนในสังกัดจังหวัดตรัง 

ในวันที่  3 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมทุ้งฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 13  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง.

DSC 0053  DSC 0054

DSC 0060  DSC 0067

DSC 0069  DSC 0089

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec