พิมพ์

ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

เขียนโดย nantarat.

DSC 0039  DSC 0045

DSC 0044  DSC 0043

DSC 0041  DSC 0042

ตรวจสุขภาพประจำปี :  โรงพยาบาลตรัง  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมมาบริการตรวจสุขภาพประจำปี  2560  ให้ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  วันที่  3  สิงหาคม  2560  ณ  หอประชุมทุ้งฟ้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec