พิมพ์

บังบัวเกมส์

เขียนโดย watjana.

1  2

วันที่  ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียนเมืองกระบี่  “บึงบัวเกมส์”  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่.

3  4

5  6

7  8

9  10

ภาพ :  ภาณุเดช  ชำนาญกิจ

ข่าว  :  วัจนา  ไกรเทพ

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec