พิมพ์

การติดตามเชิงประจักษ์การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เขียนโดย watjana.

1  2

วันที่  8 สิงหาคม 2560  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะติดตามเชิงประจักษ์ จาก สพฐ.  พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียน  ในการดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปี 2560  ระดับ สพฐ.  ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่.

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec