พิมพ์

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปร่วมงานวันรำลึกสึนามิโลก

เขียนโดย nantarat.

DSC 0014  DSC 0001

DSC 0013  DSC 0017

DSC 0018  DSC 0019

DSC 0020  DSC 0021

DSC 0022  DSC 0024

DSC 0027  DSC 0030

 ประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปร่วมงานวันรำลึกสึนามิโลก  2560  (The  World  Tsunami  Awareness  Day  2017) :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปร่วมงานวันรำลึกสึนามิโลก  2560  ณ  ประเทศญี่ปุ่น  วันที่  16  สิงหาคม  2560  ณ  โรงเรียนหนองทะเล  จังหวัดกระบี่

                                               ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนางกรแก้ว  ถนอมกลาง  นางสายพันธุ์  ศรีพงษ์พันธ์กุล  นักวิชาการศึกษาศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทะเล  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  โรงเรียนหนองทะเล  โรงเรียนสิเกาผระชาผดุงวิทย์  โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  โรงเรียนสตรีระนอง  และโรงเรียนละงูพิทยาคม

ภาพ  ประยุทธ์  โขขัด

ข่าว  นันทรัฐ  คงดำ

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec