พิมพ์

ประธานพิธีเปิดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ

เขียนโดย nantarat.

12013  

12019  12020

12015  12017

 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ : นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ  ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับสถานศึกษา  ระดับภูมิภาค  ภายใต้แนวคิด  "Beyond  ASEAN  and  Globa  Citizenship"  วันที่  18  สิงหาคม  2560  ณ  โรงแรมธรรมรินทร์  ธนา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  โดยมีโรงเรียนวิเชียรมาตุ  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ  ในระดับภูมิภาค  (ภาคใต้)  จัดการแข่งขันระหว่างวันที่  18 - 20  สิงหาคม  2560  ณ  โรงแรมธรรมรินทร์  ธนา  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

ภาพ / ภานุเดช  ชำนาญกิจ

ข่าว / นันทรัฐ  คงดำ

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec