พิมพ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อ DLIT

เขียนโดย watjana.

DSC 0200  DSC 0183

DSC 0192  DSC 0203

DSC 0171  DSC 0173

DSC 0225  DSC 0237

DSC 0241  DSC 0181

DSC 0260  DSC 0283

DSC 0163  DSC 0154

21 สิงหาคม 2560 :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) การพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ในระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2560  วัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียน บันทึกผลการแลกเปลี่ยน  พร้อมทั้งนำเสนอเสนอบทเวที  โดยกำหนดให้ตัวแทนผู้สอน ใน 5 กลุ่มสาระหลัก  (วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์)  ที่ใช้สื่อ DLIT  จำนวนโรงเรียนละ  2 ท่าน  เข้าร่วมประชุม  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง.

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec