พิมพ์

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

เขียนโดย nantarat.

 

DSC 0124  DSC 0129

DSC 0130  DSC 0135

DSC 0142  DSC 0147 Copy

DSC 0150  DSC 0187

DSC 0233  DSC 0248

DSC 0272  DSC 0283

DSC 0284  DSC 0291

DSC 0338  DSC 0389

DSC 0395  DSC 0482

งานเกษียณอายุราชการ  ประจำปี  2560 :   วันที่  8  กันยายน  2560  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้นายกรุณพล  พราหมเภทย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการ  ประจำปี  2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มีผู้เกษียณ  จำนวน  3  ท่่าน  คือ  นายปฐม  ภาโอภาส  รองผู้อำนวยการ,  นางสาวณัฐธันยภรณ์  เหล่าภัทรเกษม  ศึกษานิเทศก์,  และนางจิตรา  ตรังคธนสิน นักวิชาการศึกษา  ณ  บ้านชมเล  รีสอร์ท  สตูล     

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec