พิมพ์

พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์

เขียนโดย watjana.

DSCN9679

พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้ ที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัด  เพื่อมอบให้กระทรวงมหาดไทยสำหรับประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมี นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธีอธิษฐานจิต และอัญเชิญดอกไม้จันทน์ของจังหวัด  พร้อมทั้งตัวแทนจากอำเภอต่างๆ  โดยจัดกิจกรรมเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี  ในวันที่  18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ วัดกะพังสุรินทร์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง.

DSCN9644  DSCN9647

DSCN9655  DSCN9663

DSCN9652  DSCN9676

DSCN9665  DSCN9666

DSCN9672  DSCN9661

DSCN9676  DSCN9680

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec