พิมพ์

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

เขียนโดย nantarat.

DSC 0035  DSC 0037

DSC 0019  DSC 0053

DSC 0058  DSC 0064

DSC 0070  DSC 0066

DSC 0088  DSC 0094

DSC 0104  DSC 0110

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  67 : วันที่  30  กันยายน  2560  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  67  ปีการศึกษา  2560  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ณ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ

                               เยี่ยมชมและให้กำลังใจการจัดการแข่งขันศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิเชียรมาตุ  ซึ่งมีการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรี,  นาฎศิลป์),  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม,  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  (นักบินน้อย  สพฐ.),  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (เฉพาะกิจกรรมูกเสือ)

DSC 0121  DSC 0138

DSC 0146  DSC 0150

DSC 0156  DSC 0141

DSC 0138  DSC 0139

                                      เยี่ยมชมและให้กำลังใจศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง  โดยมีการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ทัศนศิลป์),  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ยกเว้นกิจกรรมลูกเสือ)

DSC 0158  DSC 0163

DSC 0167  DSC 0168

DSC 0169  DSC 0171

DSC 0186  DSC 0187

DSC 0188  DSC 0161

DSC 0199  DSC 0196

                                   เยี่ยมชมและให้กำลังจใจศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนสภาราชินี  2  ซึ่งมีการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (การงานอาชีพ,  คอมพิวเตอร์)

 DSC 0212  DSC 0235

DSC 0234  DSC 0227

DSC 0220  DSC 0239

  

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec