พิมพ์

เกษียณอายุราชการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เขียนโดย nantarat.

DSC 0614

  DSC 0748DSC 0714  DSC 0741DSC 0690  DSC 0626DSC 0719  DSC 0728DSC 0737  DSC 0739DSC 0802  DSC 0760DSC 0898  DSC 0905DSC 0913  DSC 0988DSC 0807  DSC 0744DSC 0746  DSC 1011  DSC 1012  

DSCN9716  DSCN9682

เกษียณอายุราชการข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 :  วันที่  25  กันยายน  2560  นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานเปิดงานเชิดชูเกียรติข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  โดยว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ได้รับมอบหมายจากนายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องธนารมย์  1  ชั้น  3  โรงแรมธรรมรินทร์  ธนา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  

                    ประธานได้มอบเกียรติคุณบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่ได้รับราชการมาจนเกษียณอายุราชการ  และอาจารย์สถาพร  ศรีสัจจัง  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์  ปี  2548  ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  เรื่อง  “การครองตนในวัยเกษียณ”  ให้กับผู้เกษียณอายุราชการและผู้ร่วมงาน

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec