พิมพ์

เยี่ยมศูนย์การแข่งขัน

เขียนโดย watjana.

  1  2

3  4

5  6

7  8

14  13

15  16

17  18

19  20

21  22

วันที่  2 ตุลาคม 2560  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้  นายกรุณพล  พราหมเภทย์ , นายสมมาตร์ สุวรรณ์ทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน  เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง)  ณ โรงเรียนสภาราชินี 2 , โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  และโรงเรียนวิเชียรมาตุ.

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec