พิมพ์

สมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานวัดกะพังสุรินทร์

เขียนโดย nantarat.

DSC 0013  DSC 0015

DSC 0004  DSC 0003

DSC 0008  DSC 0012

DSC 0007  DSC 0010

พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานวัดกะพังสุรินทร์  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ร่วมกิจกรรมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานวัดกะพังสุรินทร์  ซึ่งมีอธิบดีกรมการข้าว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน  วันที่  19  ตุลาคม  2560  ณ  วัดกะพังสุรินทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

ภาพ/ทนงศักดิ์  ไทรงงาม

ข่าว/นันทรัฐ  คงดำ

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec