พิมพ์

วันปิยมหาราช 2560

เขียนโดย nantarat.

DSC 0080  DSC 0072

DSC 0054  DSC 0029

DSC 0029  DSC 0050

DSC 0062  DSC 0116

DSC 0118  DSC 0120

DSC 0106  DSC 0107

DSC 0133  DSC 0149

วันที่  23  ตุลาคม  2560  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาสักการะพระบรมรูป  "พระปิยมหาราช"  ซึ่งมีนายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธี  หลังจากเสร็จพิธีถวายพวงมาลาสักการะฯ  เป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดตรัง  จำนวน  23  ทุุน  ณ  บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่  5

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec