พิมพ์

ค่ายอาสาพัฒนา

เขียนโดย nantarat.

IMG 0040  IMG 0043

IMG 0013  IMG 0049

IMG 0025  IMG 0036

                          ค่ายอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ วันที่  16  พฤศจิกายน  2560  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานการจัดค่ายอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีการศึกษา  2560  ณ  ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ  ตำบลคลองท่อมเหนือ  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  
                            ในการจัดกิจกรรมค่ายอาสาฯ  ครั้งนี้มีนโยบายให้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยทั่วประเทศจัดกิจกรรมค่ายอาสาฯ  ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง  ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  จำนวน  10  โรงเรียน  และมีกำหนดการจัดฐานกิจกรรม  6  ฐาน  คือ  ฐานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,  คณิตศาสตร์,  ภาษาต่างประเทศ,  ภาษาไทย,  ศิลปะ  (ดนตรี)  และสุขศึกษา  (กีฬา)

เรื่อง / นันทรัฐ  คงดำ
ภาพ / สุรเมธ  พลชัย

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec