พิมพ์

กีฬาสีโรงเรียนวังวิเศษ

เขียนโดย nantarat.

IMG 0064  IMG 0071

IMG 0059  IMG 0054

IMG 0072  IMG 0074

กีฬาสีโรงเรียนวังวิเศษ :  วันที่  17  พฤศจิกายน  2560  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสีภายใน  ปีการศึกษา  2560  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนวังวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถทางด้านการกีฬา  การรู้จักทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec