พิมพ์

เบอร์โทรศัพท์เขตฯ

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
ที่ตั้ง เลขที่ ๙๖ ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๓๗๕๒ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๕๙๙๑ อีเมล์ :matthayom13.go.th

unnamed

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec