พิมพ์

กลุ่มอำนวยการ

เขียนโดย watjana.

 

 

ประยุทธ

นายประยุทธ์  โขขัด

ผู้อำนวยการกลุ่ม 

08-1187-1105

sontanawan

  นางศรธนวรรณ์  เจ้ยทองศรี

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ    

08-1094-4799

nantarat2

  นางสาวนันทรัฐ  คงดำ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

08-6017-7823

ทน

นายทนงศักดิ์  ไทรงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

               08-7623-1220

apinya

นางสาวอภิญญา  เชาวน์คุณากร

 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน   

09-6236-8262


varitsara

นางสาววริศรา  ยอดทอง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

06-3491-5635

 ภิญโญ

นายภิญโญ  ช่วยแจ้ง

ช่างสี 3

08-6267-7634

 suramat

  นายสุรเมธ  พลชัย

พนักงานราชการ

09-9407-4638

วจนา

  นางสาววัจนา  ไกรเทพ

พนักงานราชการ

08-4632-5913

pornnapa2

นางสาวพรนภา  ชุมเชื้อ

พนักงานราชการ

08-0523-4707

ปราณี

  นางปราณี  ขุนนุ้ย

แม่บ้าน

08-9475-5003

 wiwat

นายวิวัฒน์  พุทธรักษ์

พนักงานขับรถ

08-8169-3442

panudach

นายภานุเดช  ชำนาญกิจ

พนักงานขับรถ

08-7624-9699

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec