พิมพ์

กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

เขียนโดย watjana.

 

surapong 

นายสุรพงษ์ เพชรเครือ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08-3280-1892

 

jittra

นางจิตรา  ตรังคธนสิน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

08-9655-2986

 

 

 

 

 

 

นางปาณิสรา  อนันต์   

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

  kanda

 นางกานดา  จิตมาต

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

08-7283-8695

    pichapat

นางพิชาพัทธ์  นพคุณรังสฤษดิ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

08-7885-6108

  pimonliya

นางพิมลริยา ศิลวิศาล 

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

08-4060-6838

    maliwan

นางมะลิวัลย์  ลิขิตกิจเกษตร

พนักงานพิมพ์ดีด

08-7626-0964

 

  songyot

นายทรงยศ  ตุนยะสุข

พนักงานลูกเสือ

08-0519-8068

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec